Světlana Čiberová

Světlana Čiberová - intuitivní celostní vizážistka.

Zajímá mne celý člověk, co cítí, co jej trápí, co mu přináší radost. Povrch je jen odrazem toho, co je uvnitř. Těší mne otevírání duše a sdílení prožitků. Úprava zevnějšku je pak bonusem, který dokáže člověka přenést do nového vnímání sebe, mění postoj k vlastní hodnotě, k hodnotě života, vztahů i práce.

Každý jsme jedinečnou neopakovatelnou bytostí, každý si neseme životem své trápení i radosti. Jsme více stejní než rozdílní. Sdílejme... 

Video: