Tajemství a síla bosenských pyramid

Tato akce nemá žádný termín.

Večerní přednáška a beseda

Po roce do Prahy opět zavítá objevitel bosenských pyramid Dr. Semir Osmanagić.

Zveme vás na setkání s mužem, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archeologie, historie i spirituality a jejich význam je tak velký, že reálně přepisují historii lidstva.

Přijďte si z úst muže nejpovolanějšího poslechnout, co všechno dosavadní objevy znamenají, jaká je skutečná síla a význam objevu těchto prastarých konstrukcí a technologií a jak tyto objevy mohou ovlivnit náš současný život. A protože Dr. Semir Osmanagić je člověk velmi zvídavý a zajímá se i o další oblasti našeho života, napadlo ho vyzkoušet nejnovější fenomén současné doby: Umělou inteligenci. :-). A zkusil zjistit, jak se na bosenské pyramidy dívá ona. Jeho rozhovor s umělou inteligencí se odvíjel velmi zajímavou cestou, určitě se o něm ve svém povídání zmíní. ároveň s tím se v přednášce zaměří i na budoucnost lidstva ve vztahu jak k těmto objevům, tak právě k technologiím, které se postupně stávají součástí našeho života.

Pojďte s námi nadzvednout roušku tajemství, které fenomén pyramid stále ještě překrývá. zkusme nahlédnout nejen do naší vzdálenější budoucnosti, která je tímto objevem významně ovlivněna, ale i na budoucnost velmi blízkou,.Tedy to, co si nadace pro Pyramidu Slunce připravila na letošní turistickou sezonu, a co můžete vidět a zažít přímo na místě.

 

---------------------

Dr. Semir Osmanagić zkoumá megalitické a pyramidální lokality po celém světě. Je autorem 18 knih o středověkých civilizacích. Je členem několika akademií, které se zabývají archeologií a přírodními vědami. Je členem Alexandrijské archeologické společnosti v Egyptě, nositelem ceny Kongresu USA, nositelem ceny „Amelia Edward“ (Chicago, USA) za přínos do postupu vědy o pyramidách. Od roku 2005 do dnešní doby provádí se svou nadací výzkum pyramid v Bosně.

Při příležitosti tohoto setkání představí i svou novou knihu „Můj příběh“, která těsně před jeho příjezdem opustí tiskárnu. Akce je zároveň pořádaná na podporu archeologického projektu výzkumu bosenských pyramid. Část výtěžku ze vstupného  bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

 

Datum: Neděle 3. 3. od 19:00 (Doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:30) 

Orientační čas této akce je  je 2,5 3 hodiny, záleží na počtu otázek.

Místo konání: Komunitní centrum Unitaria, Anenská 186/5, Praha 1 - Staré Město 

Cena vstupenky v předprodeji: 350 Kč (do 27. 2.), poté 390 Kč

nebo 400 Kč v hotovosti na místě. 

Část výtěžku ze vstupného  bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Rezervace vstupenek:

Vstupenky doporučujeme zakoupit v předprodeji v síti smsticket. 

Pro rezervaci svého místa (při platbě na místě) napište e-mail se svým jménem a telefonním číslem na adresu: p.barny@post.cz

Dotazy a informace: Peter Bartal, 604 539 415

Tento pražský večer organizuju společně s Janou Pozlovskou (https://www.soham.center/)

__________________

Na přednášce bude možné zakoupit knihy, které Dr. Osmanagić přiveze: Kniha „Můj příběh“, která vyšla před rokem a velmi hezky shrnuje všechny dosavadní objevy při výzkumu bosenských pyramid včetně třeba i výsledků z laboratoří a podobně. Předpokládáná cena 500,- Kč. Kniha je v českém jazyce Kniha: „Můj rozhovor s umělou inteligencí“ - celý rozhovor, který Dr. Osmanagić vedl s umělou inteligencí o tom, zda jsou bosenské pyramidy pyramidami. Cena 400,- Kč. Kniha je v anglickém jazyce.