Karla Šakti Morawski

Karla Šakti Morawski

Karla Šakti Morawski

kaja

Ve své terapeutické i arteterapeutické praxi chci klienty podporovat v hledání cest ke spokojenému životu, ale také k přijetí sebe sama i okolí se „zdánlivými“ chybami a nedostatky. Domnívám se, že všechno má svůj smysl a my se můžeme snažit ho nahlédnout a pochopit.

V osobní rovině mě hodně zajímají relaxace a meditace a to je cesta, kterou chci rozvíjet pro svůj osobní růst a následně ji uplatňovat i ve své profesi.

Více informací na: www.autentico.cz

 

podle Petera: Káju jsem potkal také jako klient na jejím semináři. Její práce a přístup se mi líbí. Následně jsme spolu zorganizovali seminář Vizualizací.