23.9 - 25.9.2011 Hlubinná ekologie: Seminář rovnodennosti (Claire Carre)

23.9 - 25.9.2011 Hlubinná ekologie: Seminář rovnodennosti (Claire Carre)

Na semináři  posílíme naše vlastní vazby spojující nás se spokojeným životem a upevníme se v jistotě toho co je naše skutečná volba pro tento život.

Otevřeme oblast duchovních a psychologických zdrojů, které potřebujeme, abychom byli schopni čelit současné situaci na naší planetě.

Využijte příležitost navštívit tento seminář, nejen proto, že se v něm setkáte se skutečně funkčními profesionálními postupy, ale hlavně proto, že se dozvíte více o tom, jak se osobně zapojit do hnutí Hlubinné ekologiie v praxi přímo od její přední představitelky. Protože tím vy sami podpoříte principy života na Zemi. A protože tím také posílíte vlastní vazby spojující vás se spokojeným životem a upevníte se v jistotě, co je vaše skutečná volba pro tento život.

 


Seminář bude prožitkový a intenzivní.
Časový harmonogram:
Pátek: 18:00 - 22:30
Sobota: 9:30 - 18:00 a 20:00 - 22:00
Neděle: 9:30 - 18:00

 


Příklady cvičení, které budou součástí semináře:
 

MANDALA PRAVDY
V naší společnosti je velmi často potlačováno svobodné vyjadřování  našich pocitů hněvu, strachu, bezmoci a smutku nebo pocitů viny z toho, co se děje v našem světě. Víme že způsob jakým se k planetě chováme ji dříve či později zahubí,a že ji tedy, lidstvo jako celek, zabíjíme.Pokud bychom ale veřejně vyjadřovali pocity které by v tuto chvíli byly adekvátní, byly bychom označeni, minimálně, za přecitlivělé. MANDALA PRAVDY nabízí místo, kde lze slyšet i vyjádřit hlasy a pocity v nás které odpovídají současné situaci a ve společenském životě jsou často tabu. Jejich vyjádření  naše duše vnímá jako závan svěžího vzduchu. Země nám dává život a MANDALA PRAVDY nám umožňuje vnímat naši existenční závislost na naší planetě.


 

SBĚR DARŮ PŘEDKŮ
Jak staří jsme, my lidské bytosti na Zemi ? Všichni jsme potomci dlouhé řady těch, co přežili, kteří prošli všemi druhy zkoušek, od té doby co první stojící člověk se rozhlédl po savaně. Naši předkové museli vyvinout mnoho znalostí a také mnoho lidských vlastností aby přežili. Ty jsou předávány z generace na generaci. SBĚR DARŮ PŘEDKŮ je cesta časem kde můžeme znovu posbírat skvosty našich předků a jejich lásku pro nás jejich děti. Skutečně získat a prožít tyto dary je nezbytné pro naše přežití na Zemi.


 

PROPOJENÍ SE ŽIVOTEM
Ukotvíme se v pocitu vděčnosti. Ve vděčnosti za zázrak života, ve vděčnosti za naše vlastní kvality a v odvaze milovat (planetu) Zemi bez pokusů o znecitlivění sebe sama. A ve víře v sebe samotného a zároveň v ostatní, protože to je základ, díky kterému můžeme dosáhnout čehokoliv.
******


Hlubinná ekologie
Je to směr etiky, holistický způsob nazírání na přírodu jako na součást každého člověka a na člověka jako součást celé přírody. Dualita klasické etiky „já a svět“ je tady již nahrazena jedním velkým Já, které zahrnuje v jednom celku celý ekosystém Země, všechny živé bytosti i jejich prostředí.

Hodnota přírody již není odvozena sobeckou užitečností pro člověka, ale má hodnotu sama v sobě a člověk je schopen tuto hodnotu poznat vcítěním a ztotožněním se s ní.

Nástrojem proto je srdce, intuice a emoční inteligence. Prvním úkolem Hlubinné ekologie a „Velkého obratu“ je schopnost každého člověka sám za sebe navázat opět tato spojení.************Claire Carré . hlubinnou ekologií se zabývá intenzivně od roku 1989 a semináře na toto téma vedla v Anglii již v roce 1994. Je jedním ze zakládajících členů první výzkumné skupiny ve Velké Británii - Institutu pro Hlubinnou ekologii. S Ph.D Joannou Macy z USA dlouhodobě spolupracuje a pravidelně se účastní jejích aktivit. Současným domovem Claire Caré je Francie, kde je mimo jiné profesionální učitelkou pohybu a tělesného uvědomění v Paříži na VIII. Univerzitě a smyslem její práce je prozkoumat fyzické a smyslové zkušenosti, aby došlo k základnímu propojení v systému mysl-tělo-země.Cena : bude upřesněna

 

Místo konání: Village House Centrum, Otročiněves 32, Hudlice

 

Lektor: Claire Carré (Francie/Anglie) překlad do češtiny bude zajištěnOrganizační informace( v Češtině): Peter Bartal 604 539 415 (p.barny@post.cz)

Uzávěrka přihlášek: 19.9. 2011

Přihláška zde: https://www.prostor42.cz/akce/prihlaska?nid=283

Pro mimopražské možnost přespání na místě za 100 Kč/noc

Další informace o hlubinné ekologii (v angličtině): www.joannamacy.net
Odkaz na článek (v češtině)
https://www.lastura.cz/duchovno/2012/hlubinna_ekologi