Claire Carre

Claire Carre

Claire Carré pracuje v oblasti umění (tanec, pantomima, loutky, práce s tělem.
Provádí výzkum v oboru kinestetické empatie, má diplom ze scénického umění. Vede ateliér pohybu a tělesného vědomí na pařížské univerzitě a dílny práce s tělem.

S hlubinnou ekologií se seznámila v roce 1989 v Connemaře v Irsku.. Od roku 1994 je duší dílen hlubinné ekologie. V rozce 2007 založila Claire společnost: Tančící rákos, aby mohla šířit Práci která spojuje, ve frankofonnícha dalších zemích.

 

podle Petera: Claire jsem potkal na jejím semináři, v rámci festivalu Miluj svůj život Plzni. I když jsem se účastnil jen poměrně malé části, velmi mě to zasáhlo a byl to pro mě velký zážitek. Proto jsme se spontánně dohodli a 3 dny nato zorganizovali akci v Praze, to je na samostatný příběh :) nicméně dopadlo to fakt nad očekávání super.

To co dělá Claire je prožitkové a může to být dost silné. V Budoucnu bych určitě pro Claire rád zorganizoval v České Republice víkendový seminář