Zastav se na chvíli

10.06.2013 10:21

"Poselství" jsou na každém rohu.

Stačí se stišit a vnímat.....

Vidím je ve výlohách, na billboardech, v útržkách

hovorů, které zaslechnu někde na ulici..

 

Následující text jsem např. oběvil

na nástěnce kostela sv. Václava na Smíchově.

Kam sem naprostou "náhodou" vešel...:)

 

Zaujal mně na tolik, že jsem si ho opsal

a rád bych se o něj podělil:

 

-----------------------------------------------------

Zastav se na chvíli

 

* Zpomal

Bůh v nebi taky nepospíchá

Nejsi odpovědný ta to,

abys všechno udělal ty.

 

 

* Rozděl si velkou práci

na několik malých částí

Jestliže Bůh stvořil svět postupně

můžeš to ty udělat lépe?

 

 

*Dopřej si čas, abys mohl žasnout

Bez úžasu je život pouhou existencí.

 

 

* Jednou začas a pomalu

si vypočítej všechny své dary.

Všechna svá obdarování

 

 

* Sedávej někdy potmě.

Naučí tě to vidět a slyšet,

vnímat a čichat.

 

 

* Mluv pomaleji

mluv méně. Nemluv

Komunikace se neměří slovy.

 

 

* Naslouchej slovům které říkáš

zvláště když se modlíš.

 

 

* Udělej si čas na čtení Bible,

poezie, dobrých knih

Přemýšlivé čtení obohacuje.

 

 

* Udělej si čas, aby sis hrál.

Dělej někdy věci, které děláš rád.

Na věku nezáleží.

Dítě v tvém nitru se potřebuje zastavit.

 

 

Zpracováno podle Edice Skřítkova pomoc.

Vydalo nakladatelství Duron.

TOPlist