Syn člověka /Tarzan..:)/

29.12.2012 17:13

SÁM SI NEJVĚTŠÍ SNY SPLNÍŠ, JEN VĚŘ SVÝM PŘEDSTAVÁM

Najdi sílu silným být,
obdař hloupost chytrostí,
ten kdo váhá dlouho ztratí čas.

Nebuď líný, jen si poruč,
svět ti vyhrát dovolí.
Šplhej na svou bájnou horu
a strach nech v údolí.

Synu můj máš lidskou tvář,
duše tvá ať křídla má.
Hrdě, vzpřímený jít se snaž.
Synu můj, leť výš než vítr dá.

I když není s kým bys kráčel,
kdo bouří by tě veď.
S pevnou vírou projdeš pláčem,
tam šel chlapec a muž je zpět.

Synu můj máš lidskou tvář,
duše tvá ať křídla má.
Hrdě, vzpřímený jít se snaž.
Synu můj, leť výš než vítr dá.

Jen moudré poslouchej,
abys pro nás moudrým byl.
A najdeš lásku všech těch, co máš rád.
Sám si největší sny splníš,
jen věř svým představám.
Každý má své správné vlny,
tak pluj tam, kam chceš ty sám.

Synu můj máš lidskou tvář,
duše tvá ať křídla má.
Hrdě, vzpřímený jít se snaž.
Synu můj, leť výš než vítr dá.

Synu můj, synu můj, leť výš než vítr dá

NEBUĎ LÍNÝ, JEN SI PORUČ, SVĚT TI VYHRÁT DOVOLÍ
ŠPLHEJ NA SVOU BÁJNOU HORU A STRACH NECH V ÚDOLÍ
SYNU MUJ, MÁŠ LIDSKOU TVÁŘ,
DUŠE TVÁ AŤ KŘÍDLA MÁ
HRĎE VZPRÍMENÝ SE SNAŽ

SÁM SI NEJVĚTŠÍ SNY SPLNÍŠ, JEN VĚŘ SVÝM PŘEDSTAVÁM
KAŽDÝ MÁ SVÉ SPRÁVNÉ VLNY, TAK PLUJ, KAM CHCEŠ TY SÁM
SYNU MUJ, MÁŠ LIDSKOU TVÁŘ,
DUŠE TVÁ AŤ KŘÍDLA MÁ
SYNU MUJ, LEŤ VÝŠ, NEŽ VÍTR DÁ

TOPlist