Rocky Balboa - Rada do života

23.07.2012 17:37

......nejde o to jak inkasuješ, jde o to kolik ran uneseš a přesto se znovu

zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě. Jenom  tak se vítězí......