Modlitba za sebelásku (Don Miguel Ruiz)

01.06.2013 15:28

 

"Stvořiteli vesmíru

 

pomáhej nám přijímat sami sebe takové, jací jsmepomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká jese všemi našim emocemi, sny a nadějemi.pomáhej nám přijímat svoje tělo takové, jaké jese vší jeho krásou a dokonalostí.

 

Kéž je moje sebeláska tak silná, že už nikdy nebudu odmítat sámsebe a nebudu sabotovat své štěstí, svobodu a Lásku.

 

Kéž jsou na Lásce založeny všechny naše akce a reakce,Všechny myšlenky a všechny naše emoce.Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku,abychom mohli změnit strach a drama svého života v Lásku a radost.

 

Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všechlží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dostinteligentní.Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mítpotřebu žít podle názorů druhých lidí.Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí,která činit musíme.

 

Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádnézodpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy.Kéž dělám všechno pomocí sebelásky.

 

Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sobě neškodili.Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčímjiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali.Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme,čím jsme.

 

Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadlaKéž máme na tváři velký usměv,který zvyšuje naší vnitřní a vnější krásu.Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychomměli radost ze své vlastní existence.

 

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme,trpíme pocitem viny.Pak máme potřebu se trestat a neuvědomujeme si svou Lásku.Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě.Očisti naši mysl od emočního jedu,abychom mohli žít v dokonalém míru a Lásce.

 

Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život.Kéž naše sebeláska změní naše vztahy,počínaje vztahem, který máme sami k sobě.Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými.Kéž jsme šťastní a odpouštíme sami sobě a druhým všechny křivdy,které cítíme ve své mysli.

 

Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopniodpustit každému, kdo nám v životě ublížil.Dej nám odvahu milovat druhé bezpodmínečně.

 

Pomáhej nám vytvářet komunikační kanály v našich vztazích,abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého.Kéž jsou naše vztahy založeny na vzájemné úctě a radosti,abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co simají myslet.

 

Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy.Kéž máme radost, kdykoliv jsme s partnerem.Pomáhej nám přijímat druhé lidi takový jaký jsou, aniž jeodsuzujeme,

 

neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe, jelikož druzí nám jakozrcadlo ukazují to, co na sobě přijímáme nebo odmítáme.Když odmítáme sebe, odmítáme Tebe.Jelikož, Ty jsi naší pravou vnitřní podstatou sídlící v našem nitru.

 

Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů anebát se milovat. Otevři naše srdce Lásce, kterou již v sobě máme.Pomoz nám stát se mistry vděčnosti, štědrosti a Lásky, abychom semohli radovat ze všeho, co jsi stvořil."

 

 

Převzato z knihy: Láska, vztahy a přátelství (Don Miguel Ruiz)

 

TOPlist