Být v souladu s boží vůlí

11.12.2012 16:38

Výběr z rozhovoru s Igorem Chaunem, uskutečněný u pana docenta na chalupě dne 6. 9. 2012. ... Doc. Ing. Miloslav Král, CSc. byl původně ateistický vědec a vysokoškolský učitel, a celý život důsledně dodržoval ateistické zásady. V jeho sedmdesáti letech se ovšem stalo něco, co se příčí běžnému lidskému chápání. - Od té doby se stal zaníceným věřícím v Boží existenci - z vědeckého hlediska. A tak ji taky VĚDECKY dokazuje, svou prací, přednáškami, knihami.

TOPlist