Petr Jansa

Rituál hledání vize jsem si daroval před pěti lety ke 40. narozeninám. Ačkoliv bych si netroufl říct, že jsem svou vizi “našel”, stále ještě čerpám z hlubokého ponoru do sebe a nové kvality propojení s přírodou, které mi týdenní rituál přinesl.

Kromě niterné osobní zkušenosti mi vize přinesla a stále přináší setkání s kruhem lidí, v jejichž společnosti se cítím svobodně a kteří mě inspirují a posilují na další životní cestě. Za tyto dary cítím hlubokou vděčnost. Howgh.