Vzestup po úrovních vědomí

Tato akce nemá žádný termín.

Prožitková přednáška 

Jakou úroveň vědomí měli Kristus, Buddha nebo Krišna? Na jaké úrovni se nachází současné osobnosti nebo celá společnost? A jakou úroveň máte vy?

Vědomí každého člověka prochází vývojem, který popsal ve svých pracech Dawid R. Hawkins. Podle toho na jaké úrovni jsme, pak vidíme a hodnotíme svět kolem nás. Nízké úrovně vědomí přinášejí konflikty a utpení. Vysoké úrovně harmonii a klid.

Na této prožitkové přednášce se dozvíte, kam směřujeme my, kam společnost a celý svět.