Tři brány ke štěstí

Tato akce nemá žádný termín.

Celodenní seminář pro uvědomění si krásy v životě, získávání klidu a životní energie

Každý z nás touží být šťastný. Hledáme různé cesty, jak tuto svoji touhu naplnit. Někdy hledáme v radovánkách, někdy v horečné práci a potřetí v odpočinku. Někdy se pocit alespoň chvilkového štěstí dostaví a někdy ne. Při pozorování svého života a života druhých lidí jsem si začal uvědomovat, že štěstí leží obvykle za těmito třemi branami – pozorností, odpuštěním a vděčností. (Více o těchto branách si můžete přečíst v tomto článku)

 

Pozornost

Pozornost je první branou. Postupně budeme upírat pozornost k různým předmětům:

  • ke svému okolí a zjistíme, jaký je poměr pěkných a ošklivých či porušených věcí
  • k druhým lidem s možností se vzájemně propojit na hlubší rovině
  • k vlastnímu tělu a tělesným pocitům
  • k emocím, které právě prožívám
  • k dechu
  • ke svému Srdci a k Tomu, co je v něm

 

Odpuštění - hlavní část semináře

Po prozkoumání svého srdce zaměříme svoji pozornost formou řízené vzpomínkové meditace na situace v našem osobním příběhu, které potřebují odpuštění. Budeme zkoumat, jaké emoce v nás tyto situace spouštějí. Přes práci s emocemi a s formulacemi přijetí a odpuštění budeme postupně rozpouštět jednotlivé zablokované vzpomínky a traumata. Postupně budeme čistit a odpouštět:

  • odpuštění sami sobě
  • odpuštění těm, kteří nám ublížili
  • prosbu za to, aby druzí odpustili nám naše chyby
  • "léčení" situací, kdy si bolest způsobili druzí

 

Vděčnost

Odpuštění naladí naše Srdce na vděčnost. V řízené vzpomínkové meditaci si připomeneme různé situace z našeho životního příběhu, za které můžeme děkovat. Budete překvapeni, kolik důvodů k vděčnosti ve své paměti objevíte.

Seminář zakončíme delším soustředěním do svého Srdce očištěného pozorností, odpuštěním a vděčností. Možná se v tomto okamžiku odehraje Zázrak, který změní náš život.

 

Přínos semináře

Účastníci si připomenou tři důležité brány ke štěstí, které již podvědomě dobře znají. Během vzpomínkových meditací si naleznou situace ze svého osobního příběhu, které si zasluhují pozornost, odpuštění a vděčnost. Pravděpodobně dojde k velmi těsnému dotyku své největší hloubky.

 

Cena: Cenu semináře jsme se rozhodli rozdělit na dvě poloviny. Pevnou cenu - 500 Kč za pronájem sálu a organizační náklady. Otevřenou cenu - částku za lektorné si určujete sami podle spokojenosti a svých možností. (orientační celková cena je 1000 - 2000 Kč)

Ve studiu je po dohodě možnost přespání za příspěvek 200 Kč. Na místě jsou matračky, deky. Také sprcha a kuchyńka. 

Časový plán:

8:45 - 9:00: příchod a registrace

9:00 - 18:00: seminář

Během dne bude přestávka na oběd cca 1h a několik menších přestávek.

Kontaktní osoba: Petr Bartal, 604 539 415

-------------------------

Autorkou úvodního obrázku je Lucie Ernestová

Pokud to máte do Prahy daleko, nebo nemůžete v tomto termínu tak se koukněte na online kurz Tři brány ke štěstí

Nejbližší akce