Tři brány ke štěstí

Termíny

St 01.05.2024 09:30 - 17:30
Místo: Studio K3, Karlovo náměstí 3, Praha 2 - Nové Město (2. patro)
Cena: Cenu si určuje každý účastník sám podle spokojenosti na konci akce.

Seminář pro uvědomění si krásy v životě, získávání klidu a životní energie

Každý z nás touží být šťastný. Hledáme různé cesty, jak tuto svoji touhu naplnit. Někdy hledáme v radovánkách, někdy v horečné práci a potřetí v odpočinku. Někdy se pocit alespoň chvilkového štěstí dostaví a někdy ne. Při pozorování svého života a života druhých lidí jsem si začal uvědomovat, že štěstí leží obvykle za těmito třemi branami – pozorností, odpuštěním a vděčností. (Více o těchto branách si můžete přečíst v tomto článku)

 

Pozornost

Pozornost je první branou. Postupně budeme upírat pozornost k různým předmětům:

  • ke svému okolí a zjistíme, jaký je poměr pěkných a ošklivých či porušených věcí
  • k druhým lidem s možností se vzájemně propojit na hlubší rovině
  • k vlastnímu tělu a tělesným pocitům
  • k emocím, které právě prožívám
  • k dechu
  • ke svému Srdci a k Tomu, co je v něm

 

Odpuštění - hlavní část semináře

Po prozkoumání svého srdce zaměříme svoji pozornost formou řízené vzpomínkové meditace na situace v našem osobním příběhu, které potřebují odpuštění. Budeme zkoumat, jaké emoce v nás tyto situace spouštějí. Přes práci s emocemi a s formulacemi přijetí a odpuštění budeme postupně rozpouštět jednotlivé zablokované vzpomínky a traumata. Postupně budeme čistit a odpouštět:

  • odpuštění sami sobě
  • odpuštění těm, kteří nám ublížili
  • prosbu za to, aby druzí odpustili nám naše chyby
  • "léčení" situací, kdy si bolest způsobili druzí

 

Vděčnost

Odpuštění naladí naše Srdce na vděčnost. Za zvuků šamanského bubnu si připomeneme různé situace z našeho životního příběhu, za které můžeme děkovat. Budete překvapeni, kolik důvodů k vděčnosti ve své paměti objevíte.

 

PŘÍNOS SEMINÁŘE: Účastníci si připomenou tři důležité brány ke štěstí, které již podvědomě dobře znají. Během vzpomínkových meditací si naleznou situace ze svého osobního příběhu, které si zasluhují pozornost, odpuštění a vděčnost.

Seminář zakončíme delším soustředěním do svého Srdce očištěného pozorností, odpuštěním a vděčností. Možná se v tomto okamžiku odehraje Zázrak, který změní náš život..

 

Cena: Cenu semináře jsme se rozhodli rozdělit na dvě poloviny. Pevnou cenu - 500 Kč za pronájem sálu a organizační náklady. Otevřenou cenu - částku za lektorné si určujete sami podle spokojenosti a svých možností. Orientační celková cena je 1000 - 3500 Kč)

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

 

Časový plán:

9:00 - 9:30: příchod a registrace

9:30 - 17:30: seminář

Během dne bude přestávka na oběd cca 1h a několik menších přestávek.

------------------

Autorkou úvodního obrázku je Lucie Ernestová

Pokud to máte do Prahy daleko, nebo nemůžete v tomto termínu tak se koukněte na online kurz Tři brány ke štěstí

Nejbližší akce