Tři brány ke štěstí

Tato akce nemá žádný termín.

Večerní seminář pro uvědomění si krásy v životě, získávání klidu a životní energie

Každý z nás touží být šťastný. Hledáme různé cesty, jak tuto svoji touhu naplnit. Někdy hledáme v radovánkách, někdy v horečné práci a potřetí v odpočinku. Někdy se pocit alespoň chvilkového štěstí dostaví a někdy ne. Při pozorování svého života a života druhých lidí jsem si začal uvědomovat, že štěstí leží obvykle za těmito třemi branami – pozorností, odpuštěním a vděčností. (Více o těchto branách si můžete přečíst v tomto článku)

 

Pozornost

Pozornost je první branou. Postupně budeme upírat pozornost k různým předmětům:

  • k vlastnímu tělu a tělesným pocitům
  • k emocím, které právě prožívám
  • ke kráse ve svém okolí
  • k příležitosti prokázat sobě nebo druhému laskavost
  • ke svému Srdci a k Tomu, co je v něm

 

Odpuštění

Po prozkoumání svého srdce zaměříme svoji pozornost formou řízené vzpomínkové meditace na situace v našem osobním příběhu, které potřebují odpuštění. Postupně budeme praktikovat z počátku jen ve svém duchu a později možná i nahlas venku:

  • odpuštění sobě
  • odpuštění těm, kteří nám ublížili
  • prosbu za to, aby druzí odpustili nám naše chyby 

 

Vděčnost

Odpuštění naladí naše Srdce na vděčnost. V řízené vzpomínkové meditaci si připomeneme různé situace z našeho životního příběhu, za které můžeme děkovat. Budete překvapeni, kolik důvodů k vděčnosti ve své paměti objevíte. Vděčnost je totiž jedním z nejvyšších vyjádření Lásky.

Častou prací na těchto třech bránách si člověk postupně začne uvědomovat zázraky, které se dějí v jeho životě, získává klid a velkou energii. Jednoho dne se přenese přes jakýsi práh a život, pro vnějšího pozorovatele stále stejný, se dramaticky změní.

 

Přínos semináře

Účastníci si připomenou tři důležité brány ke štěstí, které již podvědomě dobře znají. Během vzpomínkových meditací si naleznou situace ze svého osobního příběhu, které si zasluhují pozornost, odpuštění a vděčnost. Pravděpodobně dojde k velmi těsnému dotyku své největší hloubky.

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

 

-------------------------

Autorkou úvodního obrázku je Lucie Ernestová 

 

Pokud to máte do Prahy daleko, nebo nemůžete v tomto termínu tak se koukněte na online kurz Tři brány ke štěstí