Průchod labyrintem

Tato akce nemá žádný termín.

Večerní sebepoznávací seminář

V našich životech se čas od času noříme do vlastních hlubin a temnot podobně, jako se bájný hrdina Theseus nořil do chodeb Mínotaurova paláce zvaného Labyrint. V našem nitru pak nacházíme světlo, které je potřeba vynést labyrintem vnitřních zákoutí ven do běžného života.

Jednou za čas je dobré zvědomit si proces nacházení vnitřního světla tím, že se vypravíme do labyrintu vnějšího. Na první pohled vypadá jako bludiště, ale má jen jednu klikatící se cestu končící ve středu labyrintu. Někdy je putující skoro ve středu labyrintu a za chvíli zase putuje po jeho vnějším okraji. Po nějakém čase, když s tím již skoro nepočítá, se najednou ocitne uprostřed. Zde si zapálí své světlo a začne cestu zpět. Při pohledu zvenku na putující v labyrintu nelze, stejně jako v životě, poznat, kdo je (svému) středu daleko a kdo blízko, ale na první pohled je patrné, kdo již světlo nese. -

------------

Na semináři budeme postupně jeden za druhým procházet zjednodušeným labyrintem z katedrály v Chartres. Uprostřed si zapálíme svíčku a zapálenou ji budeme vynášet ven. Cestou budeme muset řešit potkávání s poutníky jdoucími v opačném směru.

Před průchodem budeme docela dlouho poslouchat buben. Ten nám přinese poselství nebo otázku, kterou si zodpovíme uprostřed labyrintu.

Čas konce je pouze orientační, bude záležet na tom, jak všichni labyrintem postupně projdeme.

 

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

Nejbližší akce