Přechodové rituály

Tato akce nemá žádný termín.

 

Večerní přednáška a seminář

 

 

 

Možná jste si také všimli, že velké množství lidí v naší společnosti se chová ve 30 jako puberťáci, ve 40 ještě žijí u maminky a v 60 mají umělý obličej dvacetiletého. Také jste si určitě všimli, že více jak 50 % manželství se rozvede, prudce roste popularita adrenalinových sportů a mnoho mladých mužů umírá na motorkách. 

 

Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak je? Je možné, že jedním z hlavních důvodů je absence přechodových rituálů v naší společnosti a tím chybějící iniciace do jednotlivých životních etap. Je totiž těžké vyprostit se z jednoho myšlenkového vzhorce a přirozeně vstoupit do jiného, který nová etapa vyžaduje. 

 

Rituál nebo nějaký jiný transformační proces nám pomůže vzorce našeho vnímání přenastavit. Všechny přechodové rituály mají minimálně dvě důležité fáze – proces oddělení (separace) a proces přijetí. Oba procesy se provádějí nějakými úkony „navenek“ a při nich se odehrává důležitá změna „uvnitř“, která mění účastníky rituálu. Některými rituály může „adept“ projít sám, obvykle ale potřebuje součinnost dalších osob. 

Během večera se s vámi také podělíme o naše praktické zkušenosti s rituály.

 

 

Pro život jsou rozhodující tyto přechodové rituály:

 

POROD - proces, během kterého se dítě fyzicky odděluje od matky, opouští chráněné prostředí. Je potřeba, aby po fázi oddělení přišla co nejdříve fáze přijetí ( položení tělíčka novorozence na tělo matky)

 

PŘECHOD Z DĚTSTVÍ DO PUBERTY - symbolické vystoupení ze stínu máminy sukně, psychologické druhé přestřižení pupeční šňůry a opuštění dětské bezpohlavní komunity - přijmutí toho, že jsem muž / žena, a to včetně měsíčního cyklu - přijetí do mužské / ženské komunity

 

RITUÁL PŘECHODU Z PUBERTY DO DOSPĚLOSTI - dospívající se definitivně odděluje od svého dětství, od času hledání sebe, času převažující hry a zábavy - oddělení se také od bezpečí žití v původní rodině a komunitě - setkání se se svojí smrtelností a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a za svoji komunitu

 

SVATBA - dochází ke změně ze světa vyjádřeného prostřednictvím JÁ do světa vyjádřeného prostřednictvím MY

 

RITUÁL PŘECHODU Z DOSPĚLOSTI DO STÁŘÍ - je to důležitý rituál, který zajišťuje to, že dorůstají „moudří stařešinové“, kteří mohou společnost moudře vést k harmonickému životu - část oddělení je obsažena v úmrtí našich rodičů - část přijetí souvisí s narozením vnoučat a tím s přijetím zodpovědnosti za život budoucích generací

 

SMRT - umírající se odděluje od života v těle na této zemi a přijímá život nový“

 

 

 

Přínos semináře
Účastníci se dozvědí o jednotlivých stádiích lidského vývoje a o přechodových rituálech, pomocí kterých se přechází z jednoho stádia do druhého. Dva rituály si projdou ve své mysli za doprovodu bubnu.

 

 

 

 

Kontaktní osoba: Petr Bartal 604 539 415

 

 

 

-------------->

 

 

Také by vás mohlo zaujmout: Hledání vize 2019

 

 

 

Autorka úvodního obrázku: Lucie Ernestová

 

 

Nejbližší akce

20.09.2019 18:30 - 21:30 |
22.09.2019 18:30 - 21:00 |
24.09.2019 18:00 - 20:00 | Jan Kroča
25.09.2019 18:30 - 21:00 |