Od strachu k lásce - otevření se živosti

Termíny

Po 28.10.2019 18:00 - 21:00
Místo: Studio Pro, Polská 6, Praha 2 - Vinohrady
Cena: 400 Kč (v hotovosti na místě)

Prožitkový seminář

Strach je nejstarší lidskou emocí. Provází nás od početí až ke smrti. Bojíme se mnoha věcí a často i strachu samotného. Jsou strachy instinktivní, které jsou dány určitou kolektivní lidskou zkušeností. A pak jsou strachy, vznikající díky vzpomínkám, které si už od početí naše fyzické tělo ukládá v nervovém systému, tkáních, svalech apod.

Tyto vzpomínky mohou být i příjemné. Pokud se nás naši rodiče dotýkali, pokud jsme slyšeli jejich milující hlasy apod., možná se dnes dokážeme spojit s naším tělem a rozumíme mu. Pokud jsme však cítili naopak nedostatek doteku, prožili jsme časné odloučení od matky, popř. máme jiné obtížné vzpomínky, mohlo se stát, že jako děti jsme prožívali velice bolestivé pocity. Abychom se před nimi ochránili, odpojili jsme se od fyzického těla, popř. jsme ho učinili necitlivým.

Díky tomuto odpojení pak můžeme prožívat nevysvětlitelné nejistoty, které se v hmotném světě projevují jako iracionální obavy. Součástí běžného života se mohou stát pocity slabosti či nedostatku energie. A zdá se nám, že to nelze změnit. Nedostatek důvěry pak může změnit svět v nebezpečné a nevítané místo.

-----------------

Jak se bránit strachu? Co dělat, když se objeví? Uniknout, schovat se do bezpečí a počkat, až zmizí? Nebo se snažit překonat všechna omezení za každou cenu a stát se tvrdým a zdánlivě silným?

Přijďte na večerní seminář se Ma Prem Sugandho, zkuste se přiblížit k některým svým strachům, pochopit je a učit se skrze ně. Možná zjistíte, že čím víc o svém strachu víte, tím menším se stává...

Nejbližší akce

22.09.2019 18:30 - 21:00 |
24.09.2019 18:00 - 20:00 | Jan Kroča
25.09.2019 18:30 - 21:00 |
27.09.2019 18:30 - 21:00 | Alena Wehle