Mapa života - celodenní seminář

Tato akce nemá žádný termín.

Osobní příběh  sestává z jednotlivých událostí, období, figur a rolí. Odvíjí se od něj naše životní zkušenost. Bohužel velkou část osobního příběhu máme uschovánu v paměti, která je obtížně přístupná běžnému vědomí. Přesto nás především traumatické a mikrotraumatické zážitky hluboce ovlivňují prostřednictvím našeho podvědomí.

Při vytváření mapy života se nám postupně odkryjí důležité okamžiky našeho života. Při jejich grafické prezentaci na papír dojde k jejich „propojení“ a „AHA efektu“, který umožní lépe pochopit, co je v našem životě důležité a kam směřujeme.

 

Průběh semináře

  •    Relaxace a napojení na své vnitřní pocity
  •    Řízená meditace s regresním průchodem života od současného okamžiku k narození
  •    Vytvoření Mapy života včetně příslušných grafů
  •    Vytvoření přehledu figur, které vstoupily do našeho života
  •    Vytvoření přehledu rolí, které jsme v životě zastávali
 
 

Přínos semináře

Účastníci získají lepší povědomí o svém životě a svých vztazích, uvědomí si klíčové okamžiky života a životní cykly. Porozumí některým opakovaným událostem v životě. Uvědomí si směřování, které dostali do vínku od svých rodičů.

 

 

Cena: Cenu semináře  jsme se rozhodli rozdělit na dvě poloviny. Pevnou cenu - 500 Kč za pronájem sálu a organizační náklady.

Otevřenou cenu - částku za lektorné si určujete sami podle svých možností.

(orientační celková cena je 1500 Kč)

 

 

 

 

Časový plán: 

8:45 - 9:00: příchod a registrace

9:00 - 18:00: seminář

 

Hodina ukončení semináře je orientační. Záleží, jak nám mapy půjdou rychle a na kolik se ponoříme do jednotlivých příběhů.

 

Během dne bude přestávka na oběd cca 1h a několik menších přestávek na svačinu 

 

 

 

Kontaktní osoba: Petr Bartal, 604 539 415