Kruh JILMu na téma "Plnost a Prázdnota"

Tato akce nemá žádný termín.

Večerem provází: Ivo Tříska, Martin Nemrava

Co se vám vybaví pod těmito slovy? Jak prožíváte plnost a jak prázdnotu?

Jak poznáme, že je něco plné nebo prázdné?

A jaké byly vaše "prázdniny"? Byly prázdné nebo plné?

Jak vypadá plnost v prázdnotě nebo prázdnota v plnosti?

Můžeme je zaměnit, splést se?

 

Proč v kruhu:

  • Všichni mají stejné postavení.
  • Každý může říct svůj názor a nikdo nemá absolutní pravdu.
  • Učíme se společně – něčí příběh je inspirací pro druhé.
  • Učíme se mluvit i naslouchat.
  • Získáváme podporu pro veselá i těžká sdělení.
  • Vytváříme společnou kruhovou moudrost – společně vytvoříme jeden souvislý příběh složený z našich jednotlivých příběhů.

 

Kontaktní osoba: Petr Bartal, tel. 604 539 415 

 

---------------

JILM vychází ze jmen:

Jan (Bím)

Ivo (Tříska)

Lucie (Luňáčková)

Martin (Nemrava)

 

a znamená:

 

Jsme ...splečenství lidí se zkušenostmi s kruhem

Inspirujeme ...jednotlivce i společnosti k zodpovědnému růstu

Ladíme ...vnitřní komunikaci a procesy

Měníme ...s pokorou společně sebe, své spolupracovníky i klienty

Inspirací jsou pro nás také kvality jilmu podle stromokruhu: Jilm dodržuje pravidla hry, má ochotu pomáhat. Chce jít svou vlastní cestou, pomáhá překonat strach. Podporuje velkorysost, dobré smýšlení, pilnost, spolehlivost, tvůrčí sílu, smysl pro spravedlivou míru. Je prostředníkem mezi různými světy a představuje princip zodpovědnosti. Rozmnožuje se kořeny, takže může vyrůst i na nečekaných místech.

Více na: https://www.kruhyjilmu.cz/

Nejbližší akce

25.05.2020 18:00 - 21:00 | Jan František Bím
27.05.2020 18:30 - 21:00 | Alena Wehle
29.05.2020 18:00 - 20:00 | Jan Kroča