Kruh JILMu na téma "Intuice a Rozhodnutí"

Tato akce nemá žádný termín.

Večer společného sdílení a naslouchání

Srdečně Vás zveme na Kruh JILMu. Přijďte se zúčastnit nezaměnitelné komunikace v Kruhu, která vychází z dávných a osvědčených zkušeností a tradic severoamerických indiánů i dalších společenství a kultur. Poradní kruhy a councily, ze kterých Kruhy JILMu vychází, se v moderní hektické době stávají stále častěji vyhledávaným a účinným komunikačním nástrojem. Výhody této formy komunikace mohou využít partneři, rodiny, zájmové spolky, různá společenství a komunity, a v neposlední řadě malé i velké firmy.

 

Účastníci komunikace v Kruhu nejčastěji oceňují způsob komunikace, vnímají rozdíl v mluvení i v naslouchání, neobvyklou hloubku komunikace a zcela nečekané výstupy (sebereflexe, zprávy, informace). Komunikace v Kruhu ale pravděpodobně přinese i naprosto jiná a nečekaná odhalení právě pro Vás. Naší vlastní zkušeností je, že velice často tou nejdůležitější zprávou není to, pro co jsme si přišli, ale to, co jsme ve zprávě zaslechli od někoho jiného. Přijďte zažít, jak z této formy komunikace můžete čerpat právě Vy…

Kruhy JILMu jsou tematicky zaměřené. Téma je buď předem známo a vneseno do Kruhu na začátku anebo je vytvořeno společně v Kruhu. Kruh sám s tímto tématem pak „naloží“ podle aktuální situace.

Kruhy JILMu provází: Jan Bím, Ivo Tříska a Martin Nemrava (ne vždy všichni společně)

 

Proč v kruhu: ·

  • Všichni mají stejné postavení.
  • Každý může říct svůj názor a nikdo nemá absolutní pravdu.
  • Učíme se společně – něčí příběh je inspirací pro druhé.
  • Učíme se mluvit i naslouchat.
  • Získáváme podporu pro veselá i těžká sdělení.
  • Vytváříme společnou kruhovou moudrost – společně vytvoříme jeden souvislý příběh složený z našich jednotlivých příběhů.

 

Čas: 18:00 - 21:00 

Je možno se zůčastnit i jen jednotlivých večerů

Buďte prosím dochvilní a počítejte s účastí až do konce kruhu. 

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

 

JILM znamená:

Jsme ...splečenství lidí se zkušenostmi s kruhem

Inspirujeme ...jednotlivce i společnosti k zodpovědnému růstu

Ladíme ...vnitřní komunikaci a procesy

Měníme ...s pokorou společně sebe, své spolupracovníky i klienty

Inspirací jsou pro nás také kvality jilmu podle stromokruhu: Jilm dodržuje pravidla hry, má ochotu pomáhat. Chce jít svou vlastní cestou, pomáhá překonat strach. Podporuje velkorysost, dobré smýšlení, pilnost, spolehlivost, tvůrčí sílu, smysl pro spravedlivou míru. Je prostředníkem mezi různými světy a představuje princip zodpovědnosti. Rozmnožuje se kořeny, takže může vyrůst i na nečekaných místech.

Více na: https://www.kruhyjilmu.cz/

Nejbližší akce

28.09.2020 13:30 - 16:00 | Dagmar Kocůrková
29.09.2020 18:00 - 19:30 | Jan Kroča
30.09.2020 18:30 - 21:30 | Xolotl Martinez (Mexiko)
02.10.2020 18:00 - 19:30 | Jan Kroča