Jak nacházet pevnou půdu v proměnlivých časech

Tato akce nemá žádný termín.

Večerní prožitkový seminář s meditací

Během večera se dozvíte, jak nacházet vnitřní stabilitu, zdroje a způsob, jak se vztahovat k druhým pomocí principů kraniosakrální biodynamické metody Dotek přítomnosti.

Pevnou půdu pod nohama” vám může poskytnout reálné místo, kde stojíte, které vás drží, souzní s vámi je vám příjemné. Takovou oporou vám ale může být i vnitřní stav, vědomí sebe sama, pocit domova a toho, že někam patříte. V obou případech je touha po pocitu, že vás něco bezpečně a stabilně drží a podporuje.

 

Přijďte se dozvědět a zažít, jak se ukotvit v tomto vnitřním stavu stability a opory. Všichni lidé mají vrozenou schopnost zachovávat si pocit stability i v pohybu a neztrácet rovnováhu ani uprostřed chaosu. Je to naše přirozenost, která vznikla ze způsobu, jímž nás formovaly tvůrčí síly během embryonálního vývoje. 

Vše má svou přirozenou rovnováhu. Každý atom, molekula, buňka, člověk, ale i celá planeta. Když jste v tomto stavu, působí  na vás přirozený univerzální uspořádávající princip! Každého člověka s ním spojuje vnitřní centrální kanál”, tzv. střední linie”. Ta ale není žádnou fixní věcí, ale živoucím dynamickým prožitkem. Čím více se pak obracíme do svého nitra směrem k této základní půdě bytí a čím více z ní žijeme, tím více jsme v kontaktu se svými zdroji a s pocitem vnitřní svobody, bez ohledu na to v jaké se nacházíme situaci. 

------------------

Zveme vás na toto večerní setkání, kde se dozvíte, jak se spojit se svým přirozeným stabilním základem. Vyzkoušíte si praxi, kterou můžete používat v osobním životě, ale i ve své profesi, ať už je jakákoliv.

Pokud by vás tento přístup zaujal, můžete si jej hlouběji osvojit na čtyřdenním kurzu, který proběhne v Praze 16. 19.2. Více na www.kranio.eu

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

Cena: 400 Kč (v hotovosti na místě )

Kontaktní osoba: Peter Bartal, 604 539 415

Nejbližší akce