Hledání vize 2021

Tato akce nemá žádný termín.

Hledání vize proběhne v roce 2022 v Osinalicích  30. 7. - 5. 8.

 

Osobní vize je jako obraz

Obraz, který nám ukazuje, co bychom měli nebo chtěli dělat, čemu věnovat naši energii, kam směřovat naši pozornost. Může mít podobu statickou nebo velmi dynamickou. Může se objevit ve snu, můžeme si ho zvědomit rozumem…. Životní vize je zobrazením snu naší duše. Když pochopíme, co je naším jedinečným obrazem, cesty k němu se narovnají a vše kolem nás podpoří.

Můžeme mít tento obraz silně v sobě a jít za ním od chvíle, kdy jsme ho uviděli a pochopili. Než se tak stane, je velmi snadné nechat se ovlivňovat našimi rodiči, učiteli a dalšími lidmi, kteří se v dobré víře snaží vidět a poznat co v nás je a podle toho nás směřovat a podporovat. Ale jak to mohou opravdu poznat, když jsou jiní, mají svoje plány a touhy? Může se nám klidně stát, že celý život nebo jeho valnou část prožijeme jako realizaci snů a vizí těch ostatních.

Naše duše však ví, že toto není její cesta. Ví, že ona má svoji vlastní vizi, svůj sen, který přišla na svět prožít a volá po jeho vyjádření a prožití. Najednou zjistíte, že to, co děláte, vás už tolik nebaví, nenaplňuje, nefunguje. Najednou nepotřebujete mnohé z toho, čím jste se obklopili. Mohou vás přepadnout pocity marnosti a nesmyslnosti bytí, ztráta smyslu pokračovat. V takových chvílích může být snadné začít hledat smysl v alkoholu nebo drogách. Také můžete zkusit najít svoji životní vizi a dát vašemu životu další směr pro několik dalších let nebo pro celý život.

Pro koho?

Většinou nás tato rozhodování potkávají ve zlomových okamžicích našeho života, při přechodu do dospělosti, při opouštění rodného hnízda, hledání zaměstnání, při životních krizích (ztráta partnera, zaměstnání….) při přechodu do období zralé dospělosti, do stáří. To jsou ty chvíle, kdy bilancujeme co je za námi a hledáme náplň a smysl pro další část života.

 

Jak najít svoji vizi?

Jednou z forem je rituál Hledání vize (Vision Quest), který má kořeny u severoamerických indiánů. Objevení něčeho tak životně důležitého se většinou nestane s mobilem v ruce nebo na židli v kanceláři. Většinou je potřeba alespoň na chvíli opustit každodenní rytmus, mít dostatek prostoru pro ponoření se do sebe a spojení se se svou duší. Původní název rituálu by v doslovném překladu znamenal “Velký nářek” nebo “Nářek po vizi”. Proč? Odkazoval na záměr najít v sobě odvahu odložit kus svého starého já, aby se mohlo zrodit něco nového. Vzdát se kusu sebe sama, vstoupit do neznáma a dovolit si v hloubce uslyšet své osobní směřování a vydat se za ním.

 

Průběh rituálu

​V našem podání je rituál Hledání vize nabídkou sedmidenního vykročení mimo běžný prostor a čas, ve kterém se budeme postupně nořit do toho, kým jsme, ale hlavně: kým můžeme být. Pomocí Mapy života se nejprve podíváme na náš dosavadní život a kroky, které nás dovedly až na místo, kde se v životě právě nacházíme. Díky cestě s bubnem se v meditaci potkáme se svými předky, osobním stromem, písní a zvířaty. Takto vybavení půjdeme druhý den večer (po přípravě dřeva) do potní chýše, která nás očistí a vytvoří symbolický most mezi tím, co nás k rituálu přivedlo a co nás čeká dál.

Třetí den je věnován hledání svého místa v lese a rituálu vázání pytlíčků. Najít své osobní místo v lese je jako najít ho v životě. Někdo o něm má přesnou představu a nepoleví, dokud to místo nenajde. Jiný bloudí hodiny lesem, až ho to přestane bavit, a rozhodne se, že jeho místo bude tam, kam právě došel. Ať tak či tak, na svém místě každý stráví dva dny a dvě noci v ochranném kruhu vysypaném tabákem, o samotě, zároveň ve společnosti přírody. Po nalezení svého místa je potřeba uvázat 400 pytlíčků s přáními, co pro sebe v životě chci, a poděkováními za to, co už mám. Tento den je také prvním dnem půstu.

Čtvrtý den brzy ráno společně vstoupíme do potní chýše, která je vstupní branou pro dva dny v lese, kam vizionáři odcházejí za doprovodu průvodců. Celé dva dny hoří u potní chýše podpůrný oheň, u kterého se průvodci střídají, jsou vzdálenou podporou a starají se o bezpečný prostor rituálu.

 

Po dvou dnech se vizionáři brzy ráno vrací ze svých míst a jdeme společně do potní chýše, která je uzavřením dvoudenního “času bez času” v lese. Po ní nasledují dva dny sdílení, během kterých se budeme dívat na zážitky z lesa a celého týdne. Toto sdílení je první částí integrace zážitku hledání vize, na který navazuje ještě podzimní víkendové setkání.

 

Datum: 16. 8 (ráno) - 22. 8. 2021 (pozdní odpoledne) + integrační setkání 23. - 24. 10.

Místo rituálu: Centrum DoNitra, Osinalice 24, Kokořínsko

Podpůrný tým rituálu (vedení): Ivo Tříska, Lucie Luňáčková, Emil Melichar Výborný, Pavla Sakařová

Počet účastníků: maximálně 15

 

Průvodci jsou během celého programu k dispozici i pro individuální konzultace účastníků. S hlubokou úctou a pokorou děkujeme Honzovi Bímovi, který nám celý rituál s důvěrou předal, a Ivovi Musilovi, který byl naším učitelem pro vedení potních chýší. ​

Cena: vlastní rituál 11500 Kč, integrace 2500 Kč.

 

Pro koho: Rituál je vhodný pro muže i ženy, kteří se cítí být psychicky zdraví a netrpí závažnými duševními onemocněními. Jiné zdravotní komplikace je potřeba konzultovat s podpůrným týmem.

Rituál není terapie a každý účastník jej absolvuje dobrovolně a na své vlastní riziko.

 

------------------

PŘIHLÁŠENÍ: Přihlašujte se prosím u Petra Bartala na p.barny@post.cz nebo na 604 539 415. Misto Vám rezervujeme po zaplacení zálohy 1000 Kč na účet 272727908/5500, do zprávy pro příjemce napište VIZE 2021 a Vaše příjmení. Začátkem srpna Vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi a domluvíme se s Vámi na cca 20-30 minutový rozhovor po telefonu.

V případě zrušení účasti do 16. 7. 2021 Vám zálohu vrátíme sníženou o manipulační poplatek 150 Kč. Po 16. 7. záloha propadá. Zbytek (10500Kč) se platí v hotovosti první den rituálu. Poplatek za integraci (2500 Kč) se platí samostatně na podzim.

 

Organizační informace u Petra Bartala na 604 539 415

 

Finanční podpora: účastníci minulých ročníků mezi sebou vybrali 7000 Kč, které mohou být použity jako půjčka (v krajním zdůvodněném případě nevratná) na podporu účasti pro někoho, kdo z nějakého důvodu na hranici celkových 14 000 Kč nedosáhne. Zájemci pište email s odůvodněním na lucie@lucielunackova.cz

Účastníci budou potřebovat šamanský buben s paličkou. Je možné ho zakoupit třeba u Mirka Kašpara, Davída Chába nebo třeba u Džoudyho v Praze na I.P.Pavlova. ​

 

---------------------

Informační setkání k Hledání vize proběhne: 28. 7. v Praze

Přečtěte a poslechněte si také poetické povídání od Oldy Hlaváčka - jednoho z účastníků Hledání vize.

 

Nejbližší akce

24.06.2024 18:00 - 21:00
27.06.2024 18:30 - 21:00 |
28.06.2024 13:30 - 16:00 | Dagmar Kocůrková