Hledání vize 2019

Tato akce nemá žádný termín.
Několikrát za život se nám stane, že náš starý život nám už z nějakého důvodu nevyhovuje. Někdy je potřeba ukončit starou práci a najít nějakou novou, která více naplňuje naši duši. Jindy nám do života přišel rozchod a je potřeba zakončit staré období života a připravit se na nový bez starého partnera. Nebo může přijít vyhoření a je potřeba najít novou energii. Taky někdy jen tak víme, že už by to chtělo nějakou změnu. To všechny jsou možné důvody pro vývojou změnu a přechod z jednoho vývojového stadia života do druhého. Skoro vždy nám může v tuto chvíli pomoci přechodový rituál.
 
 
 
Hledání vize svého života je rituál, který v téměř identické podobě dělají severoameričtí indiáni několikrát za život, obvykle když přecházejí z jedné etapy života do druhé. Podobné rituály mají všechny přírodní kultury na světě. Naše kultura bohužel žádný takový rituál nemá a přechod z jednotlivých etap života nám dělá potíže. V našem rituálu hledání vize života budeme vycházet z indiánské tradice, ale rituál přizpůsobíme našim možnostem a podmínkám.
 
 
Během přípravy rituálu se zamyslíme nad svým dosavadním životem a svými vztahy formou mapy života. Součástí přípravy bude i společná práce na přípravě dřeva, která bude zakončena první potní chýší. Tato první část je jakési opouštění starého života.
 
 
Střední částí začíná hledáním svého místa v lese. Na ni navazuje výroba 400 obětních pytlíčků propojených s osobními modlitbami (osobními přáními nebo poděkováními za věci, osoby a události), které budou obětovány posvátnému ohni po návratu z hledání vize. 
 
Hlavním bodem celého rituálu je dvoudenní hledání osobní vize života během osamoceného pobytu v lese na jednom místě jen s nejnutnějším vybavením - spacák, karimatka, pláštěnka, oblečení a láhev vody. Hledání vize bude zahájeno a ukončeno pobytem v potní chýši. Tato část je spojena s tří (eventuelně čtyř) denním půstem od jídla. Střední část rituálu je jakési bezčasí. Staré již není a nové ještě také ne.
 
 
 
Třetí, přijímací částí, bude společné sdílení toho, co se v lese odehrálo. Hlavním smyslem je s pomocí příběhů svých a příběhů druhých naformulovat a alespoň částečně pochopit, co se v lese objevilo. Jak je možné z toho seskládat osobní vizi.
 
Na rituál navazuje integrační podzimní víkendové setkání v Osinalicích s potní chýší, společnou prací na dřevě a se sdílením v kruhu. Smyslem tohoto setkání je pochopení vize z léta a její začlenění do běžného života.
 
Před vlastním rituálem je povinná nejméně 10 denní (lépe delší) příprava a očista, která bude popsána v podrobných pokynech pro účastníky. 
 
 
Komu je rituál určen: lidem, kteří procházejí zlomem života (vstup do dospělosti, vstup do stáří, vstup do manželského svazku) a lidem, kteří cítí, že potřebují najít další směřování své cesty životem. Je určen pro muže i ženy. Ženy s probíhající menstruací se mohou účastnit bez omezení.
 
 
 
Podpůrný tým rituálu (vedení):
 
Ivo Tříska, Lucie Luňáčková, Emil Melichar Výborný, Šárka Jonáková, Jan František Bím a vnější kruh
 
V letošním roce bude podpůrný tým fungovat trochu jinak než v předchozích letech. Po 8 letech, kdy tým vedl Jan s velkou podporou šamana Iva Musila a ostatních členů týmů, je na čase, aby i ostatní vystoupili do viditelnějších pozic. Jan pro letošek předává pomyslné žezlo do rukou Iva Třísky a přesouvá se do podpůrného týmu.
 
Ivo, Lucka, Emil a Jan mají zkušenost z vedení minimálně osmi běhů rituálu, Šárka se k týmu připojila před dvěma lety. Ivo, Emil, Lucka i Jan mají také zkušenosti s vedením potních chýší. Jejich hlavním učitelem byl Ivo Musil.
 
Vnější kruh bývá tvořen několika účastníky předchozích ročníků, kteří se budou v průběhu rituálu střídat podle svých časových možností.
 
 
 
Místo rituálu: DoNitra, Osinalice 24, Kokořínsko
 
Počet účastníků: max 15
 
Termín:
 
5.-11.8.2019  + integrace víkend 19.-20.10.2019
 
Cena: vlastní rituál 9500 Kč, integrace 2500 Kč.
 
Finanční podpora: účastníci minulých ročníků mezi sebou vybrali 5000 Kč, které mohou být použity jako půjčka (v krajním zdůvodněném případě nevratná) na podporu účasti pro někoho, kdo z nějakého důvodu na hranici 12 000 Kč nedosáhne. Zájemci pište email s odůvodněním na jan.bim@janbim.cz.
 
 
Přihlášení: u Petra Bartala na  p.barny@post.cz nebo na 604 539 415. Po přihlášení u Petra je nutno složit do 30.6.2019 zálohu 1000 Kč na můj účet 2300623970 / 2010, do zprávy pro příjemce napište VIZE 2019 a vaše jméno. V případě zrušení účasti do 31.7.2019 vám zálohu vrátíme sníženou o manipulační poplatek 150 Kč. Po 31.7. záloha propadá. Zbytek (8500Kč) se zaplatí v hotovosti první den rituálu. Poplatek za integraci (2500 Kč) se platí samostatně na podzim.
 
Organizační informace u Petra Bartala na 604 539 415.
 
Účastníci budou potřebovat svůj šamanský buben (s paličkou). Možno zakoupit třeba u Mirka Kašpara, nebo u Davída Chába nebo třeba u Džoudyho v Praze na I.P.Pavlova. 
 
 
 
Hrubý program: (program bude vznikat intuitivně na místě a může se lišit od zde napsaného)
 
1. den
 
  ráno příjezd do 9:45
  1. společné sdílení a vzájemné představení od 10 hodin
  kreslení mapy života
  společná meditace na objevení krajiny vlastní duše, osobního stromu života, osobního zvířete síly a osobní písně síly
  společné bubnování
 
2. den
 
  možný začátek půstu
  společná příprava dřeva na potní chýši
  společné bubnování
  večerní potní chýše na očištění
 
 
3. den
 
  začátek půstu pro všechny účastníky
  diskuze v kruhu, příprava na rituál hledání vize
  hledání svého místa v lese
  osobní modlitby – vázání obětních pytlíčků
  příprava potní chýše a jiná společná práce
  osobní modlitby – vázání pytlíčků
 
 
4. den
 
  brzy ráno zapálení posvátného ohně pro potní chýši
  potní chýše
  odchod na své místo v lese
  hledání vize
 
 
5. den
 
  hledání vize
 
 
6. den
 
  s rozbřeskem návrat k potní chýši
  potní chýše
  lehká snídaně
  sdílení v kruhu
  společné bubnování
 
 
7.den
 
  sdílení v kruhu
  společné závěrečné bubnování
  odpoledne odjezd domů
 
 
Rituál je určen jen pro lidi, kteří se považují za psychicky zdravé. Není vhodný pro lidi trpící silnými depresemi, psychózami, schizofrenií, epilepsií a podobně. Případné tělesné handicapy je potřeba konzultovat s vedením rituálu. Většinou nejsou na překážku.
 
Rituál není terapie !!!!
 
Každý účastník se rituálu účastní dobrovolně, ze svého rozhodnutí a na své riziko.

Nejbližší akce

26.01.2020 15:00 - 16:30 | Jan Kroča
27.01.2020 18:00 - 21:00 | Jan František Bím
27.01.2020 19:30 - 21:30 | Jana Pozlovská
30.01.2020 18:00 - 21:00 |