Život podle Václava Havla - celý film

22. 05. 2024 Peter Bartal

Celovečerní dokumentární snímek režisérky Andrey Sedláčkové se stal prvním počinem, který poskytnul celkový pohled na pozoruhodný život Václava Havla. Pestré Havlovy osudy zahrnující rodinné zázemí, dětství, jeho lásky, dramatickou tvorbu a politickou činnost zachytila v sedmdesáti minutách, které tohoto muže představují ve všech životních etapách a rolích. Jako intelektuálního rebela, milovníka žen a života, obdivovatele undergroundu a rockerů či pronásledovaného disidenta.

Na jeho život divák nahlíží prostřednictvím neznámých záběrů a fotografií z období dětství, vojenské služby, divadelních začátků, chartistického i prezidentského období. Bohaté obrazové materiály získané díky dlouhodobým rešerším režisérka doplňuje vlastním osobním komentářem, který nespoléhá na pamětníky ani na výpovědi historiků. Vypráví tak především silný příběh, který má dle Havlových vlastních slov "rysy absurdity, pohádky, tragédie i komedie" a jenž silně ovlivnil životní směřování samotné režisérky. S Havlem se seznámila těsně před svou emigrací a jeho vnímání lidské svobody jí bylo až bytostně blízké. Portrét Václava Havla vznikl jako historicky první mezinárodní koprodukce České televize a francouzsko-německé televize ARTE s myšlenkou oslovit mladší generace diváků a zahraniční veřejnost.

------------------------

A dále vás zvu na promítání filmu a besedu s režisérem Petrem Jančárkem: Tady Havel, slyšíte mě? - 9. června