Hledání vize 2022 v Říčkách

Tato akce nemá žádný termín.

Najít svou vizi je jako vrátit se k sobě. Do bezpečí.

Tam, kde život dává smysl. Každá duše na svět přichází s určitým posláním. Jako malé děti svou životní vizi známe. Jenže pak se začnou její okraje rozostřovat. Zahalí se v mlze. Až se nám rozplyne úplně. Často zůstane jen jakýsi vnitřní pocit. Že je život přece ještě o něčem jiném, že nám něco schází.

Přírodní národy proto pořádají v přechodových obdobích rituál Vision Quest (v Česku známý jako Hledání vize), jehož účelem je si na svou životní vizi – na poslání své duše – rozpomenout. Vizionáři tráví několik dní o samotě v lese, bez jídla, a někdy i bez vody, často jen v oblečení, ve kterém přišli. Prostota takového bytí umožňuje postupné odkládání běžných ochranných vrstev, až k samotnému jádru. K propojení s přírodou. I s duší. A tehdy můžeme svou vizi opět uvidět.

(Znovu)Nalezená Vize pak v našem životě funguje jako světlo na obzoru. Záměr a cíl, ke kterému směřujeme. Tak, aby byl náš život naplněný, měl smysl. Když pochopíme, co je naší životní vizí, cesty k ní se narovnají a vše kolem nás podpoří.

Kdy jít hledat vizi

K rituálu Hledání vize nás přivádějí nejčastěji zlomové okamžiky našeho života, přechod do dospělosti, opouštění rodného hnízda, životní krize (ztráta partnera, zaměstnání, nemoc…), přechod do období zralé dospělosti, do stáří. To jsou ty chvíle, kdy bilancujeme, co je za námi a hledáme náplň a smysl pro další část života. Může to být ale i v období, kdy se nám zdánlivě vše daří, ale přesto máme pocit, že nám v životě chybí nějaký hlubší smysl.

 

Jak rituál probíhá

Náš rituál Hledání vize vychází z tradic Severoamerických indiánů. Jeho jádrem je strávení dvou dní a nocí o samotě v přírodě, na jednom místě – v ochranném kruhu vysypaném tabákem, bez jídla, jen s nejnutnějším vybavením, karimatkou, spacákem a případně celtou proti dešti. Samotný rituál ale vyžaduje velkou přípravu předem. Ať už vaši individuální, tak naši společnou v rámci celého týdenního vykročení „mimo běžný prostor a čas“. V něm se postupně noříme do toho, kým jsme, ale hlavně: kým můžeme být.

Vprvních dnech se pomocí Mapy života podíváme na náš dosavadní život a kroky, které nás dovedly až na místo, kde se v životě právě nacházíme. Díky cestě s bubnem se v meditaci potkáme se svými předky, osobním stromem, písní a zvířaty. Takto vybavení půjdeme do potní chýše, která nás očistí a vytvoří symbolický most mezi tím, co nás k rituálu přivedlo a co nás čeká dál. Pak už můžeme najít své místo v lese a projít rituálem vázání 400 pytlíčků s přáními, co pro sebe v životě chceme, a poděkováními za to, co už máme.

Samotné hledání vize začíná potní chýší za svítání, která je vstupní branou pro dva dny v lese. Čas bezčasí, noření do sebe, znovuobjevování. Čas přemýšlení i snů a zázraků. Celé dva dny hoří u potní chýše podpůrný oheň, u kterého se střídají průvodci a jsou vzdálenou podporou, starají se o bezpečný prostor rituálu. Po dvou dnech se vizionáři brzy ráno vrací ze svých míst a další potní chýší uzavřou čas hledání. Po společné oslavě a hostině následují dva dny sdílení, během kterých se díváme na zážitky z lesa a celého týdne. Snažíme se porozumět tomu, co nám hledání vize přineslo. Zážitků a symbolů je ale velmi mnoho a člověk potřebuje na jejich vstřebání a porozumění čas. Proto se všichni potkáme ještě na jednom víkendovém setkání, které se koná na podzim.

 

Datum: 21. 8 (neděle večer) - 28. 8. 2022 (pátek pozdní odpoledne) + integrační setkání 11. - 13. 11. 2022

Místo rituálu: Chalupa Hanky a Petra Jansových, Říčky v Orlických horách 62

Podpůrný tým rituálu (vedení): Lucie Luňáčková, Jan Řehola, Petr Jansa, Kateřina Fields

Počet účastníků: maximálně 12

 

Průvodci jsou během celého programu k dispozici i pro individuální konzultace účastníků. S hlubokou úctou a pokorou děkujeme Honzovi Bímovi, který nám celý rituál s důvěrou předal, a Ivovi Musilovi, který byl naším učitelem pro vedení potních chýší. ​

Cena: vlastní rituál 11500 Kč, integrace 2500 Kč.

 

Pro koho: Rituál je vhodný pro muže i ženy, kteří se cítí být psychicky zdraví a netrpí závažnými duševními onemocněními. Jiné zdravotní komplikace je potřeba konzultovat s podpůrným týmem.

Rituál není terapie a každý účastník jej absolvuje dobrovolně a na své vlastní riziko. ​

 

------------------

Toto je sprátelené akce

PŘIHLÁŠENÍ: Přihlašujte se prosím u Katky Fields na katka007@gmail.com nebo na 777 302 775. Misto Vám rezervujeme po zaplacení zálohy 1000 Kč na účet 1152683001/5500, do zprávy pro příjemce napište VIZE 2022 a Vaše příjmení. Začátkem července Vás budeme kontaktovat s podrobnými informacemi a domluvíme se s Vámi na cca 20-30 minutový rozhovor po telefonu.

V případě zrušení účasti do 17. 7. 2022 Vám zálohu vrátíme sníženou o manipulační poplatek 150 Kč. Potomto datu záloha propadá. Zbytek (10500Kč) se platí v hotovosti první den rituálu. Poplatek za integraci (2500 Kč) se platí samostatně na podzim.

Organizační informace u Katky Fields na 777 302 775

 

Účastníci budou potřebovat šamanský buben s paličkou. Je možné ho zakoupit třeba u Mirka KašparaDavída Chába a nebo třeba u Džoudyho v Praze na I.P. Pavlova

 

---------------------

Informační večer k Hledání vize proběhne 11. srpna od 19:30  online.

Nejbližší akce